Plassering av utstyr på huset

Plan 1

 

Plan U

 

 

 

Tilkoblingspaneler

På huset er det etablert et ferdig kabelopplegg mellom mikserposisjon og lyd- og lysskap.

Følgede linjer er satt opp:
LYD
AES 1 – Skjermet CAT ett eller annet
AES 2 – Skjermet CAT ett eller annet
DATA 1 – Cat6
230V


LYS
DMX 1 – 5pin (kun pin 1-3) – Tilkoblet
DMX 2 – 5pin (kun pin 1-3)
DATA 2 – Cat6

Det skal ikke være nødvendig å endre på noe av kabelopplegget og koblinger som allerede er satt opp.

 

 

Lydskap
Om du har med deg egen lydmixer, kan denne eller ditt stagerack kobles til i lydskapets xlr-innganger for å gi lyd ut på høyttaleranlegget. Har du et stagerack som kommuniserer via EAS-bus, kan du benytte enten AES 1 eller AES 2 som kommer fra salens mikserposisjon. Sørg for at støpsel til mikserposisjon er satt i stikkontakten.
Du må ha med deg egne kabler for disse tilkoblingene.

Om du benytter huset lille mikser, gjør som følger:
Vdsjhvihafoøjdoisajfoisjdoifjsdoijfaøois

Slå på forsterkerne ved å holde hjulet/knappen inne i noen sekunder. Trykk på skjermen for å slå av mute.
For å slå av anlegget, klikk dsklvadjckaslckaslkcnsalkncslaknlsa

Bilde og piler av lydracket.

 

 

Lysskap

Dimmeren i lysskapet står påsatt til enhver tid. Sørg for at alle lyskurser er avslått fra ditt lysbbord før du kobler deg fra etter endt bruk.
Lysmixer kan kobles til i panelet ved salens mikserposisjon. DMX 1 skal til enhver tid være tilkoblet til lysanlegget via DMX-splitteren som er montert i lysskapet. DMX-splitteren må slås på ved bruk, og av etter endt bruk.
Det er lagt opp en egen datalinje mellom mikserposisjon og lysskapet. Dette er kun en kabel mellom panelene, og er ikke tilknyttet noe nett.
5-pins DMX-kabel for tilkobling til lysmikser skal ligge i uttrekksskuff i lydskapet.
For å benytte lampene montert på scena, må disse skrus på med bryterne som er plassert til venstre for lysskap. Se tegning s. 2. Disse skal skrus av etter endt bruk.

Bilde og piler av lysracket.Sallys

vdancjsacnsjakjcnsakjl
Bruk av røyk i salen

vdancjsacnsjakjcnsakjl
Lysplan

 

 

 

Lydanlegg

Lydanlegget består av:

8 stk NEXO L15U
4 stk NEXO GEOM1025
4 stk NEXO GEOM1012
2 stk NEXO NXAMP4X2mk2